POLISI BAYARAN BALIK

Terima kasih kerana berbelanja di Akademi Memandu Berjaya Sdn. Bhd.

Oleh kerana Laman Web kami menawarkan barangan tidak berwujud dan tidak dapat ditarik balik, kami tidak memberikan bayaran balik selepas perkhidmatan dibeli, yang anda akui sebelum membeli apa-apa perkhidmatan di Laman Web. Sila pastikan anda membaca dengan teliti huraian perkhidmatan sebelum membuat pembelian.

HUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Polisi Bayaran Balik  kami, sila hubungi
kami:

  • Melalui emel: berjaya5680@gmail.com
  • Melalui telepon: 04-588 4728 / 04-588 9888
  • Melalui surat: Lot 2402, MK 15, PAYA MAHANG, 14100 SIMPANG AMPAT, PULAU PINANG.

PERUBAHAN POLISI

Akademi Memandu Berjaya Sdn. Bhd. berhak untuk meminda, mengemaskini atau menggantikan Polisi Bayaran Balik ini, apabila dilihat sesuai atau keadaan perkhidmatan membenarkannya.

This document was last updated on July 28, 2020